Program dotacji „Czyste Powietrze”

05.04.2023

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej to już pierwszej zimy oszczędności na rachunkach za ogrzewanie, które w obecnej sytuacji stanowią znaczący koszt budżetu domowego. Jeżeli połączymy to z ociepleniem ścian zewnętrznych, to efekt może znacząco przekroczyć 50% wydatków.

Obecnie w naszym kraju funkcjonuje kilka programów na poziomie lokalnym i centralnym, gwarantujących dofinansowanie części kosztów termomodernizacji lub poważne ulgi podatkowe. Warto przeanalizować możliwości i już na wstępie zaoszczędzić na inwestycji wymiany okien i drzwi, którą można połączyć z innymi działaniami remontowymi. Więcej szczegółów na stronach miejscowych samorządów oraz rządowych:

https://czystepowietrze.gov.pl/
https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/

Analiza wariantów termomodernizacyjnych budynku jednorodzinnego
wykonana w oparciu o produkty i systemy firmy Selena.

opracowanie: WIELITERM Autoryzowany Audytor Energetyczny, wrzesień 2022

Na potrzeby poniższych analiz i symulacji założono, że zostaną one przeprowadzone na przykładzie istniejącego budynku w którym Właściciele rozważają różne warianty termomodernizacji.

Budynek będący przedmiotem poniższej analizy jest budynkiem jednorodzinnym wybudowanym w latach 60-tych, zlokalizowany jest w Krakowie. Wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z pustaka betonowego tzw. „hasiowego” oraz cegły pełnej. Stropodach wentylowany, konstrukcję nośną pod pokrycie z papy asfaltowej stanowią żelbetowe płyty korytkowe oparte na ściankach ażurowych. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Budynek jest ogrzewany przy pomocy kotła na paliwo stałe w którym spalany jest węgiel. Kocioł działa również na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompy obiegowa i ładująca zasobnik cwu zasilane są w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej.

Wentylacja w budynku jest grawitacyjna, a wywiew powietrza odbywa się kanałami wentylacyjnymi w kominach.

Poniżej pokazana jest bryła budynku.

Elewacja Zachodnia

Elewacja Wschodnia

Elewacja Południowa

Elewacja Północna

Analizę kosztów ogrzewania i przygotowania c.w.u. wykonano przy założeniu kosztów energii: 3000zł/tonę węgla oraz 1,00zł za kWh energii elektrycznej

Na potrzeby dogłębnej analizy i przedstawienia poszczególnych możliwości usprawnień termomodernizację budynku przedstawia się w 3 odrębnych wariantach:

W wariancie 1 przyjęto że stropodach budynku, podłoga na gruncie oraz ściany zewnętrzne są obecnie docieplone do standardów określonych w WT2021, a termomodernizacja polega na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na nową o współczynniku przenikania U=0,9 W/m2K dla okien oraz U=1,3 W/m2K dla drzwi. W wyniku prac nastąpi również znaczna poprawa szczelności budynku (zakłada się uzyskanie szczelności n50=0,6). Uzyskanie tego efektu wynika z montażu stolarki kompletnym systemem WINS FLEX, a także będzie wymagać doszczelnienia pozostałych elementów w budynku (w szczególności przejść instalacyjnych).

W wyniku wykonania powyższych prac uzyskano efekty jak poniżej:

W wariancie 2 przyjęto że stropodach budynku oraz podłoga na gruncie są obecnie docieplone do standardów określonych w WT2021, okna i drzwi również spełniają standard WT2021 ponadto zakłada się szczelność budynku n50=0,6, a termomodernizacja polega na dociepleniu ścian zewnętrznych do uzyskania standardu określonego w WT2021.

W wyniku wykonania powyższych prac uzyskano efekty jak poniżej:

Uwaga: ponieważ ściany zewnętrzne w stanie istniejącym są nieocieplone i wykonane z materiałów o wysokiej przewodności cieplnej (oraz powierzchnia ścian jest znaczna w stosunku do pozostałych przegród) to docieplenie tej przegrody daje bardzo duże oszczędności energii w ujęciu procentowym.

W wyniku wykonania powyższych prac uzyskano efekty jak poniżej:

Termomodernizacja budynku, prócz wymiernych korzyści finansowych i ekologicznych pozwala również poprawić wygląd budynku.

Kolejne artykuły

04.04.2023
Jak działa System WINS?

Okna i drzwi poza cechami użytkowymi i estetycznymi powinny spełniać podstawowe wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków, a więc posiadać dużą izolacyjność cieplną i szczelność na przepływy powietrza. Dobór, rozmieszczenie i prawidłowy montaż stolarki jest jednym z najbardziej istotnych elementów procesu projektowania i wznoszenia energooszczędnych budynków.

Czytaj więcej
05.04.2023
20 lat gwarancji szczelności

NIEZAWODNA METODA Czy montaż lub wymianę okien można jeszcze bardziej przyśpieszyć, uprościć i przy tym wyeliminować możliwość popełnienia błędów? A dodatkowo, w obliczu rosnących cen surowców naturalnych, a także trendu dbałości o środowisko, jeszcze bardziej zaoszczędzić energię w budynku? Tak!

Czytaj więcej