Jak działa System WINS?

04.04.2023

Okna i drzwi poza cechami użytkowymi i estetycznymi powinny spełniać podstawowe wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków, a więc posiadać dużą izolacyjność cieplną i szczelność na przepływy powietrza. Dobór, rozmieszczenie i prawidłowy montaż stolarki jest jednym z najbardziej istotnych elementów procesu projektowania i wznoszenia energooszczędnych budynków.

Przenikanie powietrza przez okna i drzwi odpowiada za ponad 20% kosztów ponoszonych na ogrzewanie i wentylację budynków.

Wybór właściwych produktów do izolacji i uszczelnienia okien oraz drzwi przeszklonych ma kluczowe znaczenie w obliczu wyzwań prawnych i środowiskowych dla energooszczędnego budownictwa.

SYSTEMY WINS

WINS to nowoczesne systemy 3-warstwowego ciepłego montażu okien, w ramach którego piana montażowa, tworząca warstwę izolacji cieplnej i akustycznej jest zabezpieczona dodatkowymi warstwami izolacyjnymi folii płynnych: paroszczelną i paroprzepuszczalną.

WINS to innowacyjne rozwiązanie Grupy SELENA, gwarantujące trwałą izolację złącza, wysoką szczelność oraz przyjazny komfort życia w Twoim domu lub mieszkaniu.

Systemy WINS to zintegrowane systemy

3-warstwowego uszczelnienia i izolacji okien opracowane we współpracy z inżynierami i instalatorami, w oparciu o wieloletnie doświadczenia w montażu stolarki okiennej.

Systemy WINS zwiększają szczelność okien o ponad 75% oraz praktycznie eliminują zjawisko niekontrolowanej infiltracji powietrza przez złącza.

GWARANCJA DOSKONAŁEGO WYBORU

Gwarancja szczelności

Systemy WINS zapewniają szczelność złącza na przenikanie wiatru i deszczu trzykrotnie wyższa od obowiązujących wymagań prawnych oraz odporność na huraganyo prędkości nawet do 160 km/h.

  • Wiatroszczelność w klasie 4
  • Wodoszczelność w klasie E1200
  • Odporny na huragany o prędkości nawet do 160 km/h

Gwarancja energooszczędności

Systemy WINS zapewniają doskonałą izolacyjność cieplną złącza i niwelują liniowe mostki cieplne w jego miejscu.

  • Liniowy współczynnik przenikania ciepła poniżej 0,15 W/mK

Gwarancja braku wykroplenia i zagrzybienia

Systemy WINS zapewniają kontrolowaną dyfuzję pary wodnej poprzez złącze oraz zapewniają podwyższenie czynnika temperaturowego o ponad 10% wyżej niż wymagania prawne.

  • Sd foli wewnętrznej≥30
  • Sd foli zewnętrznej ≤2
  • fRsi≤ 0,8

Szczelność

Odporność na ekstremalne
warunki pogodowe

Kontrolowany przepływ wilgoci

Odporność na promieniowanie UV

Izolacyjność
cieplna i akustyczna

Tłumi wibracje w szczelinach okiennych

Ochrona przed pleśnią i zagrzybieniem

Jakość powietrza
wewnętrznego

WYBIERZ 3-WARSTWOWE SYSTEMY USZCZELNIANIA I IZOLACJI OKIEN WINS I ZYSKAJ 20 LAT GWARANCJI

Zapytaj firmę wykonawczą odpowiedzialną za montaż, uszczelnianie lub wymianę okien w Twoim budynku lub mieszkaniu o certyfikat 20 lat gwarancji szczelności na izolację i uszczelnianie w systemach WINS lub znajdź Certyfikowanego Wykonawcę WINS.

Kolejne artykuły

05.04.2023
Program dotacji „Czyste Powietrze”

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej to już pierwszej zimy oszczędności na rachunkach za ogrzewanie, które w obecnej sytuacji stanowią znaczący koszt budżetu domowego. Jeżeli połączymy to z ociepleniem ścian zewnętrznych, to efekt może znacząco przekroczyć 50% wydatków.

Czytaj więcej
05.04.2023
20 lat gwarancji szczelności

NIEZAWODNA METODA Czy montaż lub wymianę okien można jeszcze bardziej przyśpieszyć, uprościć i przy tym wyeliminować możliwość popełnienia błędów? A dodatkowo, w obliczu rosnących cen surowców naturalnych, a także trendu dbałości o środowisko, jeszcze bardziej zaoszczędzić energię w budynku? Tak!

Czytaj więcej