Technická specifikace

Kapalná vnější okenní fólie je určena k přímému použití, slouží k ochraně připojovací spáry před vnějšími vlivy. Tvoří spolu s vnitřní kapalnou fólií a PU pěnou systém odolný proti nepříznivým povětrnostním vlivům s vynikající tepelnou a zvukovou izolací, zabraňující ztrátám energie. Umožňuje odvod vlhkosti z připojovací spáry do vnějšího prostředí.

Výrobek vytváří paropropustnou ochranou vrstvu na vnější straně připojovací spáry mezi stěnou a okenními či dveřními rámy. Výrobek je flexibilní, má velmi dobrou přídržnost k běžným stavebním podkladům, jako jsou např.: hliník, PVC, dřevo, vápenopískové bloky, pórobeton, keramické tvárnice, cihly, omítky. Vytvrzený produkt je přetíratelný a omítnutelný.

Parametry Hodnota
Barva bílá
Šířka expanzníhospoje min. 10 mm, max 30 mm
Doporučená teplota podkladu pro aplikaci min. +5°C, max +70°C
Doporučená teplota vzduchu pro aplikac min +5°C, max +30°C
Teplota použití po vytvrzení +30°C do +80°C
Minimální tloušťka vrstvy 1 mm
Maximální tloušťka vrstvy 3 mm
Čas vytvrzení při +5°C, RV 50% 1 mm / 5 h
Čas vytvrzení +23°C, RV 50% 1 mm / 60 minut
Čas vytvrzení max. +30°C, RV 50% 1 mm / 50 minut
Ekvivalentní difuzní tloušťka Sd < 2 m
Podélná pevnost v tahu 1,31 MPa, ISO 527-1 2012
Relativní prodloužení při přetržení – podélné 720%, ISO 527-1 2012
Odolnosti proti působení UV záření 10 let
Teplota skladování +5°C do +30°C
Metoda čištění čerstvý materiál se odstraňuje vodou, vytvrzený mechanicky

Zjistěte více o našich dalších systémech WINS.

Snadno použitelné inovativní 3vrstvé systémy těsnění a izolace otvorových výplní se skládají z produktů, které při použití jako systém zajišťují kvalitní řešení připojovací spáry v souladu s požadavky společnosti Selena.