Technická specifikace

Vnitřní kapalná vnitřní fólie je určená k přímému použití, vytváří parotěsnou vrstvu, která zabraňuje prostupu vlhkosti do připojovací spáry. Tvoří spolu s vnější fólií a PU pěnou systém odolný proti nepříznivým povětrnostním vlivům a zabraňující ztrátám energie. V systémech WINS FAST, WINS FLEX a WINS FIX zajišťuje parotěsnou vrstvu vnitřní strany připojovací spáry mezi stěnou a okenními či dveřními rámy.

Vytváří parotěsnou vrstvu (3) vnitřní strany připojovací spáry mezi stěnou a okenními či dveřními rámy. Výrobek je pružný, má velmi dobrou přídržnost k běžným stavebním podkladům (např.: hliník, PVC, dřevo, vápenopískové bloky, pórobeton, keramické tvárnice, cihly, omítky), chrání proti pronikání vlhkosti do prostoru připojovací spáry. Vytvrzený produkt je přetíratelný a omítnutelný. Jedná se o nedílnou externí část (3) systémů WINS FAST, WINS FLEX a WINS FIX.

Parametry Hodnota
Barva tmavě šedá, antracitová
Šířka spoje min. 10 mm, max 30 mm
Doporučená teplota podkladu pro aplikaci min. +5°C, max +70°C
Doporučená teplota vzduchu pro aplikaci min +5°C, max +30°C
Teplota použití po vytvrzení +30°C do +80°C
Minimální tloušťka vrstvy 2 mm
Maximální tloušťka vrstvy 3 mm
Čas vytvrzení při +5°C, RV 50% 2 mm / 5 h
Čas vytvrzení +23°C, RV 50% 2 mm / 2,45 h
Čas vytvrzení max. +30°C, RV 50% 2 mm / 2,10 h
Ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 30 m
Podélná pevnost v tahu 1,04 MPa, ISO 527-1 2012
Relativní prodloužení při přetržení – podélné 140%, ISO 527-1 2012
Teplota skladování +5°C do +30°C
Metoda čištění čerstvý materiál se odstraňuje vodou, vytvrzený mechanicky

Zjistěte více o našich dalších systémech WINS.

Snadno použitelné inovativní 3vrstvé systémy těsnění a izolace otvorových výplní se skládají z produktů, které při použití jako systém zajišťují kvalitní řešení připojovací spáry v souladu s požadavky společnosti Selena.