Technická specifikace

WINS FLEX je vysoce vydatná PU pěna nízkou dodatečnou expanzí, s pravidelnou strukturou, eliminující pohyby otvorových výplní. Pěna je součástí třívrstvého systému montáže a izolace oken WINS FLEX, určená pro montáž okenních a dveřních rámů z PVC, dřeva a hliníku. Díky nízkému dodatečnému nabytí a své pružnosti chrání rámy oken a dveří před jejich deformací. V sytému WINS FLEX zajišťuje tepelnou a zvukovou izolační vrstvu připojovací spáry. Uplatnění nalezne zejména v novostavbách při instalaci oken a dveří v systému WINS FLEX nebo v případě montáže velkorozměrových otvorových výplní. Po vytvrzení přináší výborné přídržnost k většině stavebních povrchů, vynikající tepelnou a zvukovou izolaci.

Parametry Hodnota
Součinitel tepelné vodivosti λ 0,035 W/mK
Akustická izolace ≤ 62 dB
Šířka spoje min. 10 mm, max 30 mm
Aplikační teplota min. -10°C, max +35°C
Teplota dózy při aplikaci min. -10°C, max +35°C
Tvorba povrchové slupky při +23°C, RV 50 % 10 minuty
Řezatelnost +23°C, RV 50 % 30 minut
Plné vytvrzení +23°C, RV 50% 1,5 h
Vydatnost (volné pěnění z dózy 870 ml) až 48 l
Vydatnost (ve spáře z dózy 870 ml) až 39 l
Dodatečná expanze 40 – 80%
Reakce na oheň B2
Udržitelnost a nebezpečné látky neobsahuje CFC, HCFC, neemituje TVOC, MDI, amoniak, formaldehyd, nepoškozuje ozónovou vrstvu

Zjistěte více o našich dalších systémech WINS.

Snadno použitelné inovativní 3vrstvé systémy těsnění a izolace otvorových výplní se skládají z produktů, které při použití jako systém zajišťují kvalitní řešení připojovací spáry v souladu s požadavky společnosti Selena.