Jak získat certifikát a 20letou záruku?

  • Přihlaste se na jednodenní (placené) teoretické a praktické školení Přihlaste se na školení
  • Proveďte instalaci pod dohledem instruktora WINS
  • Obdržíte osobní instalační certifikát s osobním číslem. Po jeho přijetí vytvoříte svůj účet WINS na adrese www.tytan.wins.cz.
  • Instalace registrujte v databázi Selena prostřednictvím svého účtu WINS na adrese www.tytan.wins.cz a vystavte instalační certifikáty.
  • Aktualizujte váš certifikát každých 5 let (online)
Certificate poster
section-selena-standard-2

Zde můžete zobrazit svoji vizitku

Certifikát dodavatele WINS je dokument, který potvrzuje odborné znalosti dodavatele a jeho zkušenosti s izolačními a těsnicími systémy WINS.