Technická specifikace

WINS FAST je nová generace vysoce vydatné PU pěny s nízkou dodatečnou expanzí určená pro montáž otvorových výplní. Pěna je součástí třívrstvých systémů montáže a izolace oken WINS FAST a WINS FIX, v kterých zajišťuje izolační vrstvu (2) a je určená pro montáž oken a dveří rámů z PVC, dřeva a hliníku. Díky použití nové technologie je PU pěna řezatelná již po 10 minutách od aplikace a plně vytvrzená po 1,5 hodině. V sytému WINS FAST a WINS FIX zajišťuje tepelnou a zvukovou izolační vrstvu připojovcí spáry.

Uplatnění nalezne zejména při renovaci stávajících budov při výměně oken a dveří rámů v systému WINS FAST nebo v případě montáže do zalomeného ostění v systému WINS FIX. Po vytvrzení přináší výborné přídržnost k většině stavebních povrchů, vynikající tepelnou a zvukovou izolaci.

Parametry Hodnota
Barva Tyrkysová
Součinitel tepelné vodivosti λ 0,036 W/mK
Akustická izolace ≤ 62 dB
Šířka spoje min. 10 mm, max 30 mm
Aplikační teplota min. +5°C, max +30°C
Teplota dózy při aplikaci min. +5°C, max +30°C
Tvorba povrchové slupky při +23°C, RV 50 % 3 minuty
Řezatelnost +23°C, RV 50 % 30 minut
Plné vytvrzení +23°C, RV 50% 1,5 hodin
Vydatnost Vydatnost (volné pěnění z dózy 870 ml) až 70 l
Vydatnost (ve spáře z dózy 870 ml) až 45 l
Dodatečná expanze 30 – 50%
Reakce na oheň B3
Udržitelnost a nebezpečné látky neobsahuje CFC, HCFC, neemituje TVOC, MDI, amoniak, formaldehyd, nepoškozuje ozónovou vrstvu

Zjistěte více o našich dalších systémech WINS.

Snadno použitelné inovativní 3vrstvé systémy těsnění a izolace otvorových výplní se skládají z produktů, které při použití jako systém zajišťují kvalitní řešení připojovací spáry v souladu s požadavky společnosti Selena.